Gedevasens ForlagForlagets egne bogudgivelser (Publiceres i dag som PDF):

Danernes Sagnhistorie
Saxos sagn i sagaernes kronologi - af Troels Brandt
Sagnhistorien (500-965) rekonstrueret og fortalt med Saxos ord. Resultatet er et overraskende sammenhængende sagnforløb.
Udsolgt. Udgivet 2004. Bogen afløst af Danerkongerne fra Lejre som PDF-bog


Kongemordet i Finderup Lade
af Troels Brandt
Kongemordet i historisk og nationalromantisk belysning - med præsentation af et motiv, som kan føre til en historisk enkel forklaring.
Udsolgt - Udgivet i 2008. Bogen afløst af en Udgave 2 som PDF-bog


Gedevasens Forlag ApS
c/o Troels Brandt
Gedebakken 1, 3520 Farum
Telf.: 20 94 00 56

Mail: forlaget@gedevasen.dk
Webside: www.gedevasen.dk

Troels Brandt CV

.

Indeks over historiske web-artikler af Troels Brandt:

Dansk historie:
"Danerkongerne fra Lejre" Pdf-bog og artikler til afløsning af "Danernes Sagnhistorie".
"Harald Blåtands slægt" Uddybning af artiklen i Siden Saxo nr 1 2016
"Kongemordet i Finderup Lade" PDF-bog og artikel, samt noter til artiklen i Siden Saxo nr 2 2015

Lokalhistorie:
"FuresøHistorien" Uddybende noter til Troels Brandts kapitler i "FuresøHistorien" fra 2012/2014.
"Oldtidsveje" Artikler om oldtidsvejstrøgene på Oldtidsstier.dk.
Rørvigs historie:
"Isøre Havn og Ting" Ny forkortet udgave af artiklen, som i 2002 indgik i bogen "Mellem Kattegat og Isefjord"
"Rørvig i middelalderen"
"Rørvig efter 1536"

Europæisk historie:
"Herulerne" Web-artikler på dansk og engelsk, samt uddybende engelsk pdf-artikel.
"The Lister rune stones and the Heruls" PDF-artikel på engelsk om de mulige sammenhænge
"The Rök Stone" Ny engelsk udgave af artiklen, som i 2007 indgik i bogen fra symposiet "Kult, Guld och Makt"
"Sparlösa-stenen"Tolkning af Sparlösa-stenens billeder
"Slaget ved Gestilren" Slagets forhistorie - En dansk synsvinkel på Guillous "dansker-opgør".

Foredrag herom: "Se link"

Et gennemgående træk blandt de fleste af emnerne er, at de har henligget som uløste gåder. De er forsømt af historikerne, da problemerne ligger på kanten af, hvad fagets vedtagne metoder og rapporteringsformer pt. kan klare. Flere af de mulige løsninger er her præsenteret ved kombination med arkæologi - og i de to første tilfælde tillige med tendenser i sagnlitteraturen.