Gedevasens Forlag


Forlagets egen bogudgivelse: Danernes Sagnhistorie
Saxos sagn i sagaernes kronologi - af Troels Brandt
Sagnhistorien (500-965) er fortalt med Saxos ord efter frasortering og omrokering af sagn baseret på sagaer, samtidig historie og Saxos motiver. Resultatet er et i perioder overraskende sammenhængende sagnforløb.
Udkommet i 2004 og udsolgt i 8-9 år. 2. udgave kan nu hentes som PDF-filForlagets egen bogudgivelse: Kongemordet i Finderup Lade
af Troels Brandt
Kongemordet i historisk og nationalromantisk belysning - med præsentation af et motiv, som kan føre til en historisk enkel forklaring.
Udkommet i juli 2008


Rørvig Naturfredningsforenings bogudgivelse:
Mellem Kattegat og Isefjord
med Troels Brandts artikel om Saxo's
"Isøre Havn og Ting"


"Kult, Guld och Makt" fra symposiet af samme navn. Udgivet i 2007 på svensk/dansk af
Historieforum Västergötland
med bl.a. Troels Brandts artikel: "Rökstenen - gåder og svar"


Webartikler af Troels Brandt:
"Herulerne" - Webside om herulerne med uddybende engelsk pdf-artikel.
"The Rök Stone" - Ajourført engelsk artikel om Rökstenen.
"Oldtidsveje" - Oldtidsvejstrøgene i Furesø Kommune.
"Slaget ved Gestilren" - En dansk synsvinkel på Guillous "danskeropgør".
Gedevasens Forlag ApS
c/o Troels Brandt
Gedebakken 1, 3520 Farum
Telf.: 44 95 62 65

Mail: forlaget@gedevasen.dk
Webside: www.gedevasen.dk


Forlagets navn og adresse er et moderne eksempel på den forvanskning af fortiden, som behandles i forlagets bøger. Vadestedet hed Gjeddevase efter en fisk i åen, men blev på 100 år til en Gedevase neden for en Gedebakke, hvor man skulle tro, der den gang gik geder.


Troels Brandt .