Gedevasens ForlagForlagets egne bogudgivelser (Publiceres i dag som PDF):

Danernes Sagnhistorie
Saxos sagn i sagaernes kronologi - af Troels Brandt
Sagnhistorien (500-965) rekonstrueret efter sagaernes kronologi og fortalt med Saxos ord. Resultatet er et overraskende sammenhængende sagnforløb.
Udsolgt. Udgivet 2004. I stedet kan henvises til Danerkongerne fra Lejre som PDF-bog, hvori også Saxo-analysen er beskrevet.


Kongemordet i Finderup Lade
af Troels Brandt
Kongemordet i historisk og nationalromantisk belysning - med præsentation af et motiv, som kan føre til en historisk enkel forklaring.
Udsolgt - Udgivet i 2008. Bogen afløst af en Udgave 2 som PDF-bog


Gedevasens Forlag ApS
c/o Troels Brandt
Gedebakken 1, 3520 Farum
Telf.: 20 94 00 56

Mail: forlaget@gedevasen.dk
Webside: www.gedevasen.dk

Troels Brandt CV

.

Indeks over historiske web-artikler af Troels Brandt:

Dansk historie:
"Danerkongerne fra Lejre" Pdf-bog om danernes historie 500-970 - Historie, arkæologi og sagn.
"Harald Blåtands slægt" Uddybning af artiklen i Siden Saxo nr 1 2016, som nu udgør kapitel 17 i "Danerkongerne fra Lejre"
"Kongemordet i Finderup Lade" PDF-bog og artikel, samt noter til artiklen i Siden Saxo nr 2 2015

Rørvigs historie:
"Isøre Havn og Ting" Ny forkortet udgave af artiklen, som i 2002 indgik i bogen "Mellem Kattegat og Isefjord"
"Rørvig i middelalderen"
"Rørvig efter 1536"

Anden lokalhistorie:
"FuresøHistorien" Uddybende noter til Troels Brandts kapitler i "FuresøHistorien" fra 2012/2014.
"Oldtidsveje" Artikler om oldtidsvejstrøgene på Oldtidsstier.dk.

Europæisk historie:
"Herulerne" Web-artikler på dansk og engelsk, samt uddybende engelsk pdf-artikel.
"The Lister rune stones and the Heruls" PDF-artikel på engelsk om de mulige sammenhænge
"The Rök Stone" Ny engelsk udgave af artiklen, som i 2007 indgik i bogen fra symposiet "Kult, Guld och Makt"
"Sparlösa-stenen"Tolkning af Sparlösa-stenens billeder
"Slaget ved Gestilren" Slagets forhistorie - En dansk synsvinkel på Guillous "dansker-opgør".

Foredrag herom: "Se link"

Et gennemgående træk blandt de fleste af emnerne er, at de har henligget som uløste gåder. De er forsømt af historikerne, da problemerne ligger på kanten af, hvad fagets traditionelle metoder og rapporteringsformer pt. kan klare. Flere af de mulige løsninger er her præsenteret ved kombination med arkæologi - og i det første tilfælde tillige uddybet med tendenser fra sagnlitteraturen.