Danerkongerne fra Lejre

Arkæologi og skriftlige kilder peger i dag entydigt på Lejre
som danernes kultiske centrum og kongeslægtens stamsæde.


Alt tyder på, at Jelling var en spektakulær magtmanifestation rejst af Harald Blåtand i "nyvundet" land - et symbolsk mindesmærke og et imponerende center til modtagelse af udsendinge fra Tyskland og fra de nye jyskee undersåtter. Ingen kilder indikerer andet, og der er intet spor af et forudgående høvdingesæde.

Danmarks sagnhistorie blev - med rette - draget i tvivl ved kildekritikken sidst i 1800-tallet med Kristian Erslev som nestor. Desværre endte efterfølgere som Erik Arup i den modsatte grøft. Var nogle måske endda drevet af politisk indignation? Drager man konsekvensen af de sidste 30 års arkæologi og kildekritik, viser det sig, at disse efterfølgere har ført os på vildspor i bl.a. spørgsmålet Lejre / Jelling, som er aktuelt som følge af de seneste kostbare formidlingsprojekter.

Danerkongerne fra Lejre er en videreudvikling af Danernes Sagnhistorie, som blev udgivet i 2004, samt webartiklen The Heruls om 500-tallet.
Hardeknuds, Gorms og Harald Blåtands ceremonihal
Danerkongerne fra Lejre (PDF) 391s. Resumé af sagnhistorien 15s. Foredrag Retur til forside
Danernes historie 500-970 ultrakort:
"Danerkongerne fra Lejre" fortæller om sagn, historie og arkæologi siden 500-tallet. I 548 kom en herulsk deputation tilbage fra den Skandinaviske Halvø, så to byzantinske historikere få år efter kunne fortælle, at de toptrænede herulske lejesoldater, som var berygtede for at plyndre deres naboer, omkring 512 passerede danernes "nationes" og slog sig ned på den Skandinaviske Halvø. Her var herulerne 512-548 blevet drevet videre af danerne i Østdanmark - antageligt fordi danernes stammer gik sammen mod herulerne. Danerne blev derfor pludselig kendt i Konstantinopel, Ravenna, Franken og England - og der syntes at opstå 3 kendte sagnkredse om danerne, som i forskellige udgaver fyldte 40% af Saxos 9 sagnhistoriske bøger.

Senest i 700-tallet førte truslen fra frankernes fremtrængen mod nord til, at en gruppe daner fra øst tog magten ved Dannevirke som syddaner - øjensynligt fordi danerne havde fået magten i den vestlige Østersø og Bælthavet. De gik muligvis i alliance med jyder. Fra den tid begynder arkæologi og europæisk historie at erstatte sagnhistorien. Danerne holdt skansen og oprettede den internationale handelsby, Hedeby. Vikingeangreb blev en uofficiel del af deres politik.

En periode brændte vikingekongerne krudtet af i Franken og England og glemte hjemlandene, indtil Gorm og Harald Blåtand samlede Danmark - ikke som fremmede opkomlinge, som antiroyalistiske historikere helst fremstillede det, men som efterkommere af den sagnomspundne sjællandske vikingekonge, Regnar Lodbrog. Hans formodede far, Sigifred II, var i frankernes annaler nevø af syddanernes kong Godfred og antageligt dattersøn af den "opblæste kong Sigifred" i et frankisk digt fra 782. Denne Sigifred I må have afløst gamle kong Harald (Hildetand?), som også var nævnt i annalerne. I de nordiske sagaer om Lejres nu sekundære konger var Sigurd I og II sammenblandet til Sigurd Ring - Harald Hildetands banemand.

Analyser på grundlag af de seneste årtiers kildekritik peger på, at det er fra denne slægtsgren, at nutidens kongeslægt stammer. Sjællandske Gorm tilbageerobrede Hedeby, som var tabt på grund af dansk opløsning, og han sikrede antagelig bl.a. ved ægteskab med den jyske jarledatter, Thyra, sønnen Harald magt over de mere eller mindre selvstændige jyske lande, som havde været mere åbne over for kristendommen end Gorm. Harald kunne i Jelling rejse sit imponerende monument til minde om samlingen og kristningen af Danmark ved symbolsk brug af forældrenes grave - men det ændrer ikke på, at den omrejsende kongeslægt i alle de foregående 500 år havde bevaret ceremonihallen i Lejre som danernes kultiske centrum og slægtens stamsæde - indtil man som kristne flyttede aktiviteterne ned til fjorden ved Roskilde.

En enkel forklaring i forhold de ekvilibristiske krumspring, som skulle forklare 1900-tallets påstande - og dertil harmonerer den med arkæologien!

Problematikken omkring Lejre - Jelling og "Harald Blåtands slægt" er særskilt trukket ud af bogen og uddybet i nedenstående:
Danerkongerne - uddrag 53s. Sammendrag Lejre-Jelling 2s. Plancher alene Kontakt: troels@brandt.mail.dk, 20 94 00 56
Problematikken omkring 500-tallet er uddybet i nedenstående:
Herulerne The Lister stones and the Heruls