Danerkongerne fra Lejre

Historiske kilder og arkæologi peger i dag entydigt på, at det sagnomspundne Lejre var danerkongernes stamsæde.

Alt tyder på, at Jelling var en spektakulær magtmanifestation rejst af Harald Blåtand i "nyvundet" land - et symbolsk mindesmærke og et anlæg, som kunne imponere udsendinge fra Tyskland og fra de nye jyske undersåtter, der blev modtaget her. Ingen kilder peger på andet og mere - f.eks. er der intet spor af et forudgående konge-/høvdingesæde.

Danmarks sagnhistorie blev - med rette - draget i tvivl ved kildekritikken sidst i 1800-tallet af Kristian Erslev og senere Curt Weibull. Desværre endte efterfølgere som den radikale Erik Arup i den modsatte grøft - måske drevet af politisk indignation over kongens indgreb over for den radikale regering i 1920. De sidste 30 års arkæologi og kildekritik viser, at disse efterfølgere desværre har ført os på vildspor - bl.a. med kongeslægtens historie og spørgsmålet Lejre / Jelling, der er aktuelt som følge af de seneste kostbare formidlingsprojekter. Sagnene kan fortælle mere, hvis Saxos bevidste manipulationer elimineres ved indpasning i sagaernes kronologi, men de kan ikke erstatte historie og arkæologi som er hjørnesten i artiklerne.
Hardeknuds, Gorms og Harald Blåtands ceremonihal
Retur til artikelindeks Danerkongerne fra Lejre (PDF) 433s. Danerne 500-970 (Resumé) 22s. Foredrag
Danernes Riger 500-975 - ultrakort:
"Danernes Riger" forventes at udkomme som bog i 1. kvartal 2021. Den fortæller om historie og arkæologi siden 400-tallet - hvor hullerne udfyldes med de gamle sagn i stedet for de lærde gætterier, som mange hidtil er tyet til, når de løsrevne brudstykker af historie ikke gav mening.

Danerne levede på Sjælland og i Skåne, og særligt de skånske daner og andre sydsvenske krigere deltog i 400-tallet hos hunner og heruler i Østrig/Norditalien - øjensynligt hvervet af hunniske officerer, der først i århundredet opererede ud fra en base i de skånske skove ved Sösdala. De fleste vendte naturligvis hjem, men andre kom ikke længere end til Sösdala, hvor der øjensynligt opstod en lejr for hjemvendte lejesoldater. Da herulerne blev slået af longobarderne i 509 i Moravia, fulgte herulernes kongeslægt og nogle af deres tilhængere med skandinaverne mod nord. I 548 kom en herulsk deputation tilbage fra Skandinavien, så to byzantinske historikere få år efter kunne skrive, at de toptrænede herulske lejesoldater omkring 512 havde passeret danerne og slået sig ned på den Skandinaviske Halvø. Det menes først at have været ved Listerlandet og op langs Mörrumå og måske Helgeå i Småland. Siden var herulerne, der havde for vane at plyndre deres naboer, blevet drevet nordpå af danerne - antageligt fordi skåninge og sjællændere samlet gik mod dem. For denne bedrift blev danerne pludselig kendt i Konstantinopel, Ravenna, Franken og England - og der syntes at opstå 3 kendte sagnkredse om danerne, som i forskellige partsversioner fylder 40% af Saxos 9 sagnhistoriske bøger.

Antageligt har mødet med de organiserede soldater sydfra medført, at disse danere sluttede sig sammen og opbyggede en mere hierakisk struktur end jyderne. De sikrede sig flådemagten på de omliggende have, så Sjælland med Lejre i centrum var sikret mod angribende fastlandshære. Denne strategiske position udnyttede Danmark helt frem til 1800-tallet, og fra denne position dukkede danerne op som syddaner i anglernes gamle område ved Dannevirke i 600-tallet. De blev senere af frankerne beskrevet som en flådemagt, der opkrævede store skatter af handelen. Efter frisernes nederlag i 734 til de fremtrængende frankere synes jyderne at gå i alliance med danerne om forsvar og handel.

Fra 700-tallet erstatter arkæologi og europæisk historie sagnenes røverhistorier, hvor baggrunden for de fleste dog synes at harmonere med historiens rammer. Syddanerne holdt skansen mod frankerne og oprettede den internationale handelsby, Hedeby. Terroragtige vikingeangreb mod frankernes kyster blev en uofficiel del af deres politik mod den kristne trussel. En periode brændte vikingekongerne krudtet af i Franken og England og glemte hjemlandene, hvis kongemagt gik i opløsning, indtil Gorm og Harald Blåtand samlede Danmark - ikke som fremmede opkomlinge, som antiroyalistiske historikere helst har villet se dem, men som efterkommere af den sagnomspundne sjællandske vikingekonge, Regnar Lodbrog. Hans far skulle ifølge Saxo være Sigifred II, der ifølge frankerne var nevø af syddanernes kong Godfred og antageligt dattersøn af den "opblæste kong Sigifred", der dyrkede Odin og Thor, som det hed i et frankisk digt fra 782. Sigfred I skal have slået den gamle skjoldunge, Harald Hildetand, men deres indbyrdes slægtsskab og forbindelsen til det fordrevne frisiske kongehus er tilsløret. I de nordiske sagaer om Lejre var Sigfred I og II sammenblandet til Sigurd Ring. Frankerne beskrev Sigfred I's efterfølgere, som de mødte hos syddanerne ved Dannevirke, mens den nordiske litteratur beskrev Sigfred II's gren, som syddaneren Godfred havde indsat som underkonger i Lejre - to parallelle grene som skabte stor usikkerhed for eftertidens skribenter, da Saxo senere havde manipuleret dem sammen til en kongerække i et samlet rige.

I en analyse baseret på de seneste årtiers kildekritik viser det sig, at alle vore 5 hovedkilder reelt peger på Gorm som efterkommer af den sjællandske gren af danernes kongeslægt. Gorm tilbageerobrede Hedeby, som var tabt på grund af den danske opløsning - øjensynligt sikrede han endda dette ved et samarbejde med Hedebys konkurrent i Ribe-riget, hvis datter, Thyra, han ægtede. Ægteskabet var med til at sikre sønnen Harald magt over de mere eller mindre selvstændige jyske lande, som synes at have været langt mere åbne over for kristendommen end Gorm. Harald kunne strategisk i Riberigets Jelling rejse sit imponerende monument til minde om samlingen og den officielle kristning af Danmark ved symbolsk brug af forældrenes grave - men det ændrer ikke på, at den omrejsende kongeslægt i alle de foregående 500 år havde bevaret ceremonihallen i Lejre som slægtens stamsæde, kultiske centrum og sikre base - indtil man som kristne flyttede aktiviteterne ned til fjorden ved Roskilde.

Gorms sjællandske forfaderlinje blev altså Gorm - Hardeknud - Sigurd Ormøje - Regnar Lodbrog - Sigurd II. En enkel forklaring i forhold til 1900-tallets modstridende påstande, som var farvet af politisk udnyttelse af kildekritikkens omvæltninger - en forklaring, som er i langt bedre harmoni med nutidens arkæologiske billede !

Artiklen i "Siden Saxo" 2016-1, "Harald Blåtands slægt" uddybes i bogens Kapitel 17.
Problematikken omkring omvæltningerne i 500-tallet og den indledende fordrivelse af herulerne er uddybet i nedenstående:
Herulerne The Lister stones and the Heruls