Foredrag - Troels Brandt


Troels Brandt har de sidste 10 år holdt langt over 100 foredrag om nedenstående emner - i alle tilfælde enten som forfatter til bøger og artikler og/eller som bestyrelsesmedlem med relation til emnerne.

Emner:
Danerkongerne fra Lejre --- Mulige delemner: Jernalderens sagn / Lejre eller Jelling
Herulerne --- Folkevandringsfolkets invirkning i Norden
Rökstenen --- Gåder og svar - vikingetidens længste runeindskrift
Mordet i Finderup Lade --- en sandsynlig forklaring på gåden
Hvidene i Naturpark Mølleåen --- Suneslægten i Nordsjælland
FuresøHistorien --- Mulige delemner: Værløse eller Farum
Naturpark Mølleåen --- Mulige delemner: Beskrivelse / Idé / Historie
Ring 5 --- En misforstået løsning i Nordsjælland
Oldtidsvejene i Nordsjælland --- fortidens infrastruktur
Rørvigs udviklingshistorie --- Rørvigs historie - betinget af geologien

Foredragene har været holdt fra Christiansborg over Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Västergötland Historieforum og Nordsjællands rådhuse til talrige sjællandske foreninger og arrangementer.

Foredragene ledsages af en præsentation i Powerpoint, da plancher, billeder og kort er en væsentlig del af disse emner. En del af emnerne tilpasses stedet, hvor foredragene holdes.

Troels Brandt - CV
troels@brandt.mail.dk
20 94 00 56