Gedevasens ForlagForlagets egne bogudgivelser (pt. ingen planer om genoptryk):

Danernes Sagnhistorie
Saxos sagn i sagaernes kronologi - af Troels Brandt
Sagnhistorien (500-965) rekonstrueret og fortalt med Saxos ord. Resultatet er et overraskende sammenhængende sagnforløb.
Udkommet i 2004 - Udsolgt. 2. udgave kan nu hentes som PDF-fil


Kongemordet i Finderup Lade
af Troels Brandt
Kongemordet i historisk og nationalromantisk belysning - med præsentation af et motiv, som kan føre til en historisk enkel forklaring.
Udkommet i juli 2008 - Udsolgt. Komprimeret i artikel i Siden Saxo.


Gedevasens Forlag ApS
c/o Troels Brandt
Gedebakken 1, 3520 Farum
Telf.: 44 95 62 65

Mail: forlaget@gedevasen.dk
Webside: www.gedevasen.dk

Troels Brandt CV

.

Indeks over historiske web-artikler af Troels Brandt:
Kongesædet i Jelling eller Lejre ?


Dansk historie:
"Danernes Sagnhistorie" Danernes Sagnhistorie 2. udgave. Menu.
"Harald Blåtands slægt" Uddybning af artiklen i Siden Saxo nr 1 2016 (Sammen med "Kongesædet i Jelling eller Lejre?")
"Kongemordet i Finderup Lade" Uddybende noter og resumé af bogen ovenfor

Lokalhistorie:
"FuresøHistorien" Uddybende noter til Troels Brandts kapitler i FuresøHistorien fra 2012/2014.
"Oldtidsveje" Artikler om oldtidsvejstrøgene på Oldtidsstier.dk.
Rørvigs historie:
"Isøre Havn og Ting" Ny forkortet udgave af artiklen, som i 2002 indgik i bogen "Mellem Kattegat og Isefjord"
"Rørvig i middelalderen"
"Rørvig efter 1536"

Europæisk historie:
"Herulerne" Web-artikler på dank og engelsk, samt uddybende engelsk pdf-artikel.
"The Rök Stone" Ny engelsk udgave af artiklen, som i 2007 indgik i bogen fra symposiet "Kult, Guld och Makt"
"Sparlösa-stenen"Tolkning af Sparlösa-stenens billeder
"The Lister rune stones and the Heruls" PDF-artikel på engelsk om de mulige sammenhænge
"Slaget ved Gestilren" Slagets forhistorie - En dansk synsvinkel på Guillous "dansker-opgør".

Et gennemgående træk blandt de fleste af emnerne er, at de har henligget som uløste gåder. De er forsømt af historikerne, da problemerne ligger på kanten af, hvad fagets vedtagne metoder og rapporteringsformer pt. kan klare. Flere af de mulige løsninger er her præsenteret ved kombination med arkæologi - og i de to første tilfælde tillige med tendenser i sagnlitteraturen.