Troels Brandt
Troels Johan Brandt
Born: 25. december 1945, Odense, Danmark
Address: Farum

Education:
Aurehøj Statsgymnasium, Copenhagen Business School
State autorised public accountant, 1975

Profession:
Retired 1/1 2006
Financial director / CFO 1996-2005
Partner in Auditingfirm -1996.

Member of boards and councils (nature and history):
Naturpark Mølleåens Venner (FNV) (formand)
Oldtidsstifonden i Nordsjælland
Nature Park council, Naturpark Mølleåen
• Forest user council, Naturstyrelsen Østsjælland
• Green council, Egedal Kommune

Earlier:
• Rørvig By og Land
• Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred
• Rørvig Foreningsråd
• Green council, Odsherred Kommune
• Farum Lokalhistoriske Forening

Environmental Award (Farum Kommune 1994-97)
Part of Cultural Award (Furesø Kommune 2014)

Kontakt: troels@brandt.mail.dk
København, 31. december 2016, Troels Brandt

Books, articles etc.:
• "Work in progress - Long term projects" in "Revision og Regnskabsvæsen", 1993-2.
• "Mølleåen fra Bastrup til Farum Sø", Farum, 1994.
• "Regimentsskriveren på Farumgård" in "Majtræet" Farums Arkiver og Museer, 1994-39.
• "Hviderne i Naturparken" in "FAHS", Frederiksborg Amts Historiske Selskab, 1997.
"Cykelkort over Naturparken", Farum, 1998.
"Isøre Havn og Ting" in "Mellem Kattegat og Isefjord", Rørvig, 2002.
• The book "Danernes Sagnhistorie", København, 2004.
• "Rökstenen" in "Kult, Guld och Makt", Göteborg, 2007.
• The book "Kongemordet i Finderup Lade", København, 2008.
• "Oldtidsvejene i Furesø Kommune" in "Witherløse", Årsskrift 2008 Register Værløse Hist.
• "Herulerne" in "Fund og Fortid", Sammenslutn. af Danske Amatørarkæologer 2008.
• "Middelalderen" in the book "FuresøHistorien, bind 1", Værløse 2012.
• "Landboreformerne" and "1948-1990" "FuresøHistorien, bind 2", Værløse 2014.
• "Et motiv til mordet i Finderup Lade" in "Siden Saxo nr. 2 2015".
• "Harald Blåtands Slægt" in "Siden Saxo nr. 1 2016".
• Korte artikler / Short articles, "FNV-Orientering" og "Rørvig By og Land"
• Digital tourguide, webmaster and articles, Naturpark Mølleåen.
• "Turguide - Naturguide Mølleåen", Naturpark Mølleåens Venner 2017.

Historical web-articles: Listed up at the webside Gedevasens Forlag