Kongesædet i Jelling eller Lejre?

Var Jellingdynastiet en politisk and?

Denne side er koncentreret om 900-tallets kongesæde og kongerække, dvs. hvorvidt kongeslægten stammer fra de Lejrekonger, som sagnhistorien fortæller så malende om, eller en flok opkomlinge i et jysk kongerige i Jelling, som de radikale historikere hævdede.
Dette spørgsmål ligger i Erslevs grænseområde mellem historie og sagn på grund en samtidig sekundær kilde, hele 6 senere kilder og intensive arkæologiske undersøgelser - i modsætning til den deciderede sagnhistorie.
Problemet Jelling/Lejre er en videreudvikling af "Harald Blåtands Slægt", der udkom i Siden Saxo nr. 1 2016 som en del af problematikken.

Sammendrag: Problematikken samlet på 2 sider.

Uddybning: Det anbefales efter sammendraget at danne sig et hurtigt overblik over grundlaget ved hjælp af de 5 plancher fra bogen. Selve grundlaget på 42 sider består af kapitel 17 i den nye udgave af Danernes Sagnhistorie, men forinden bringes den del af kapitel 1.1, som omhandler forskningens politiske slagside i sagen, samt kapitel 16.4 om vikingetidens opdeling i flere riger.
Sammendrag Plancher alene Uddybende kapiteluddrag Retur til forside


Resten af bogen indeholder danernes historie 500-891 - rekonstrueret på grundlag af sagn, arkæologi og historie med den usikkerhed, det indebærer - idet hjørnestenene dog er identificeret i byzantinsk, frankisk og engelsk historie sammenholdt med arkæologi.
Hele Danernes Sagnhistorie


Kontakt: troels@brandt.mail.dk
20 94 00 56

Gorms og Harald Blåtands ceremonihal i Lejre